ಕೊನೆಗೂ ಬೋನಿಗೆ ಬಿತ್ತು ದನ, ಕರು, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆ..!

ಗುಬ್ಬಿ, ಸೆ.1- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಉಂಗ್ರ ಗಾಮದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹೆಚಾಗಿದ್ದು, ದನ, ಕರು, ಮೇಕೆ, ನಾಯಿ ಇತರೆ

Read more