ಭಾರತ ದೇಶ ದಡಾರ-ರುಬೆಲ್ಲಾ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಸಲು ಕರೆ

ಬೇಲೂರು, ಫೆ.8- ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ದಡಾರ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೆ.28ರವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು

Read more