3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 318 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜ.28- ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ತ್ರೈಮಾಸದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, 318 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.

Read more