ವ್ಯಾಟಿಕನ್’ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂತ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಸೆ.3-ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಡವರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ

Read more