ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಭೂಪ..!

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಆ.11 : ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ  ‘ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಟೆಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡ

Read more