ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ

ಬೆಂಗಳೂರು , ಜ.8- ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಇಂದು

Read more