ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಉದ್ಘೋಷದ ನಡುವೆ ಉಕ್ಕಿದ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.17- ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ, ಕೊಡವರ ಅಧಿವೇವತೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾವೇರಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಉದ್ಘೋಷದ ನಡುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ಜನ ಸ್ತೋಮ ಪುಳಕದಿಂದ

Read more