ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನಿಗಮ ದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 571 ಜೂನಿಯರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Read more