ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಸೋಪಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಅದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸೌಂಧರ್ಯವರ್ಧಕ. ಇಂದು ಕೂಡ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು

Read more