ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು ತರಲು ಮಾನವ ರಹಿತ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಚೀನಾ

ಬೀಜಿಂಗ್, ನ.24- ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸಾಗುವ ಮಾನವ ರಹಿತ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಚೀನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

Read more