ಟ್ರಂಪ್-ಕ್ಸಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಚೀನಾ

ಬೀಜಿಂಗ್, ನ. 15- ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬೆದರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಆಸಿಯನ್ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾ

Read more