ಚೀನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾರಕ : ಅಮೆರಿಕ

ಸಿಯೋಲ್, ಡಿ.2- ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಚೀನಾದ ಗೀಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಲಾಯ್ಡ್

Read more