ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಏ.01 : ಇಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಹಾರಾಜ

Read more