ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್‍ಗೆ 250ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‍ನ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಸ್‍ಗೆ ಈಗ 250ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮ. ಸರ್ಕಸ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ದಿ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಎಂಬಂತೆ ಇದು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Read more