ಹೋಳಿ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.28- ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

Read more