ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ : 13ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 11- ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ 13ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಒಂಭತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ

Read more