5 ಬಾರಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಡಿ.ಡಿ.ಲಪಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಸೆ.14 (ಪಿಟಿಐ)- ಐದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಘಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧುರೀಣ ಡಿ.ಡಿ.ಲಪಾಂಗ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ಗೆ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ

Read more