ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ನ.25- ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2019-21ರ

Read more