ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಶೀತಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.4- ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ.  ಈ ಶೀತಜ್ವರ (ಫ್ಲೂ)ಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು

Read more