ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಕಳವಳ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.22- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಕಳವಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ? ಕೊರೊನಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ

Read more