“ಕೇವಲ 1700 ಕೋಟಿ ಸಾಲಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಟ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿ”

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 6- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇವಲ 1700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಟ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೊಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ

Read more