ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 11.2ರಷ್ಟು ಕೇಸ್

ನವದೆಹಲಿ,ಸೆ.30- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30.1, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ 11.7 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 11.2ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು

Read more