ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರ ಮುದ್ದಿನ ‘ಪೋಲಿ’ಸಪ್ಪ..!

ಬೆಳಗಾವಿ.ಜ.24 : ಮಾಜಿ ಸಿಆರಪಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಮೋಸದಾಟ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಗ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಜೀತ

Read more