ಅಮ್ಮನ ಎದೆಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಅಪ್ಪನ ಬೆವರಿನ ಹನಿ..! ‘ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು’…

ಅಣಬೇರು ತಾರೇಶ್ ಕೆ.ಪಿ., ದಾವಣಗೆರೆ “ನನಗೀಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತರುವ ನೌಕರನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದು. ಆದರೀಗ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೀಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ

Read more