ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-10-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ವಿದ್ವಾಂಸರ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.  –ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-10-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ವಿಧಿವಶದಿಂದ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಮಂಗಳಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ, ಕಾಮದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸುಖಲೇಶಮಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಭದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರೋ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭವನ್ನೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-10-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹಣವನ್ನು ಬೇಡತಕ್ಕವನು ದೈನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಣವು ದೊರಕಿದ ಮೇಲೆ ಗರ್ವವೂ ಅತೃಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾನೆ ನಿಸ್ಪೃಹನಾದವನು ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-10-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುವುದು, ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೈಯುವುದು, ಹಗೆತನ, ಪೊಳ್ಳುಜಂಭ, ಅಭಿಮಾನ, ಸಿಟ್ಟು, ಕ್ರೂರತನ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.  -ಮನುಸ್ಕøತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-10-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಧರ್ಮ, ಯಶಸ್ಸು, ನೀತಿ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೋಹರ ವಾದ ಸುಭಾಷಿತ- ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣರತ್ನಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. –ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-10-2019-ಮಂಗಳವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆಯನ್ನೂ, ಮೈತ್ರಿಯನ್ನೂ ಇಡಿರಿ. ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. -ಭಾಗವತ # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ, 15.10.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-10-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪುಣ್ಯವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಜಿಂಕೆಗಳೊಡನೆ ಸಹವಾಸ, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಾಳು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಹೃದಯರಿಗೆ ಕಾಡೂ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-10-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಷಯ, ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವು ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು, ನನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. –ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-10-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತಾವರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟಜನರಲ್ಲಿಡುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ನೇಹಬಂಧನದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. -ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-10-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ವೃದ್ದರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಠದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೋ ಅದು

Read more