ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (31-05-2019-ಶುಕ್ರವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆದವರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನೀಗ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟು ಮಾಡುವುವನು! -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-05-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣವಿದ್ದರೆ ಕವಚವೇತಕ್ಕೆ? ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುಗಳೇಕೆ? ದಾಯಾದಿಯಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯೇಕೆ ಬೇಕು? ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದರೆ ದಿವ್ಯೌಷಧಗಳಿಂದೇನು ಫಲ? ದುರ್ಜನರಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳೇಕೆ? ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಹಣವೇಕೆ? ಲಜ್ಜೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-05-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗದ್ಯರಚನೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಪದ್ಯಸೂಕ್ತಿಯು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳ ಕಲೆಯಿಂದ ಸೇರಿದ ಸಂಗೀತದಂತೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯು, ಕವಿಗಳ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹೊಂದುವವರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯದ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (28-05-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತಾನು ಕವಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರದಿದ್ದರೂ, ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕವನು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆ?  -ಯಶಸ್ತಿಲಕ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-05-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. -ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ, 27.05.2019 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-05-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲದವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ತನ್ನವಾದರೂ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸುಖಿಯಾಗಲಾರನು.  -ಭಾಗವತ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-05-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿರುವುದು, ಸಮರ್ಥ ನಾಗಿರುವುದು, ಪ್ರಿಯವನ್ನಾಡುವುದು, ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದು, ನೆನಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು- ಈ ಏಳು ಗುಣಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (24-05-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅನೇಕರೊಡನೆ ವಿರೋಧ ಸಲ್ಲದು. ಮಹಾಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆರಳಿ ಏಳುವ ಸರ್ಪವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾದ ಇರುವೆ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ. -ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-05-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶರೀರ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ತಾನು ಪ್ರಮತ್ತನಾಗಿ, ಅವುಗಳ ನಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಯಲಾರ. -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-05-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಕಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಹುಳುವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಮರಳ್ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಟುಮೃಗವಾಗಿರುವುದೂ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. 

Read more