ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (28-01-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ.   -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #  ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ , 28.01.2021

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (27-01-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತೂಬು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಎರಡರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯತನವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕ.    -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (26-01-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸತ್ಯದ ಸಂಗ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಗ ಆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.    -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (24-01-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.    -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #  ಪಂಚಾಂಗ :ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (23-01-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲಷ್ಟೇ ಬಂದ ದೇಹವಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದರಿತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (22-01-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರ ಬಹುದು. ತನ್ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.    -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #  ಪಂಚಾಂಗ :ಶುಕ್ರವಾರ ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-01-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.   -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (19-01-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಧವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.    -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-01-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಆದರ್ಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.    -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (17-01-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ

Read more