ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-04-2021)

ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೋ, ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಹವಾಸವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (17-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರ ದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಆತನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿದು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಬಾಳು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಡಾ.ಶ್ರೀ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (16-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹವನ ಬದುಕು ನಿಷ್ಕಾಮವಾದುದು. ಮನುಷ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅದು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (15-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಶೋಧವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಜ್ಜನರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (13-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #  ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (11-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಯ ಮನೆಯತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (10-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ- ವಿಜ್ಞಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #  ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ, 10.04.2021 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (09-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಶರಣು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧತ್ವದ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (08-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಮಾನವನ ಉಳಿವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದರೂ ಅವನು ಬದುಕುವ ಬಾಳು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. .

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (07-04-2021)

 ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # 

Read more