ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (26-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬೆಳೆಯುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಅ ದೇವರೇ ಆವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (25-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಫಲತೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದು. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ, 25.-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (24-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಈ ಜಗತ್ತು ನಾವು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಇತರರು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (23-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (22-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ, 22.-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (21-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಬ್ಬಿಣ ಮೃದುವಾಗಿ ಆಯುಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮೃದುವಾಗಿ ಒಡವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೃದುವಾದರೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಸಾಕು ಹಸಿರಾಗಲು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಕು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಮಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (19-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯ ಮಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕಲಿಯುವುದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ , 18-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (17-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೋಪದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಕರಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more