ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-04-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ಹಣಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. – ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-03-2019- ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಉಳಿದವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವುದು? – ಮಹಾಭಾರತ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (03-03-2019-ಭಾನುವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಬಾಲನಾಗಿರಲಿ, ವೃದ್ಧನಾಗಿರಲಿ, ಯುವಕನಾಗಿರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಗತನಾದವನು ಗುರುಸಮಾನ.-ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ, 03.03.2019 ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-02-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ರಾಜನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೊಳಗಾಗುವನು. ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿತ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರರು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿರೋಧವಿರುವಾಗ ರಾಜನಿಗೂ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-02-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು, ಶುದ್ಧತೆ, ದಯೆ, ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಇದ್ದವು. ಅಧರ್ಮದ ಅಂಶಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ, ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಮದಗಳಿಂದ, ಅದರ ಮೂರು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-02-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರೋ ಅವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕೆ? ಯಾರು ತಾವೇ ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು.  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ವ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (24-02-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಲಕ್ಷಣ-ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಹಣ ಮುಂತಾದ್ದನ್ನು)

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-02-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಜ್ಜನರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಕ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.  -ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-02-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾಥವಾಗಿ ವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ದೈವದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದರೂ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-02-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲವೇ ಕಾರಣವೆನ್ನುವವರು ಹಲವರು. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದೂ

Read more