ನೀವು ಒವರ್ ಟೈಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಷಾರ್..!

ಒವರ್ ಟೈಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್‌ಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಡದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಂತೆ. ಕೂತು ಕೂತು

Read more