ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ

ಮೈಸೂರು,ಸೆ.15- ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾ ನಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 6ಕ್ಕೆ

Read more