ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ..!

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ,ಜು.16- ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಬ್‍ಸಿಯಾ ಭೂಕಂಪಕವೂ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಲೊಂಬೊಕ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಹ ತೀವ್ರತೆ

Read more