ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ಎಂಬ ಹಾಡಿನಂತೆ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಅಂತರಂಗದ ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬವೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಸಾಲಾಗಿ

Read more