ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 65 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ 16 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದಾಟಿದರೆ, ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಕಾಡು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ದಿನದ

Read more