ಪರಿಸರವಾದಿಯೋ..? ಸಮಾಜದ ವ್ಯಾಧಿಯೋ..?

ಅದು 1943ರ ವರ್ಷ, ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿದಾನಗೈದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ತನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

Read more