ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ : ಸುರೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.19- ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 13 ನದಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು

Read more