ಸಿಎಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.12-ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಗಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Read more