ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್’ಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ..!

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.26- ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು(ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ) ಹೊಂದಿ ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಹೊಸ ಡಿಎಲ್ ನೀಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಧಾರ್

Read more

ಡಿಎಲ್, ಎಲ್ಎಲ್ಆರ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ. ಜ. 07 : ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕಲಿಕಾ ಪರವಾನಗಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ

Read more