ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಸಂತೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.11- ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರು/ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಲ್ ಐ

Read more