ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯಾಯ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ 30 ಟನ್ನು ತೂಕದ ಪಿರಮಿಡ್..!

ಈ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ..? ಈಕ್ವೆಡಾರ್‍ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ರೋಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಈಗ ಗಿನ್ನಿಸ್

Read more