ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಜೆಂಟೈನಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ

ಬ್ಯೂನಸ್‍ಏರಿಸ್, ಏ.7-ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಲಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೇಂಟೈನಾ ತಂಡವನ್ನು

Read more