ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್.ವಿ.ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 5000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 12- ಕೊರೊನಾ ಪರಿಸಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್ ವಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಂದು 5000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಯನಗರ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ

Read more