ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (06-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ, 06-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (26-04-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡೆದವರು ಸೋತಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸವಾಗಲಿ, ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಸರಿಯಾದ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (15-04-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಗೂ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸುಖದ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (15-11-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಣ್ಣು ಇಡೀ ಜತ್ತನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣವನ್ನು ನೋಡಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸುವನು. ತನ್ನೊಳಗಿರುವ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (25-10-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವ ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (17-10-2021)

# ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಬದುಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. # ಪಂಚಾಂಗ : 17-10-2021,ಭಾನುವಾರ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸವ

Read more