ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (24-11-2016)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆ ದೊಗೆದು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುದಿಯಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು

Read more

ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ.ಬಾಲಮುರಳಿಗೆ ‘ಅಭಿಮಾನಿ’ ನಮನ

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕನಕ-ಪುರಂದರ ನಾದ ನಮನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಾನ ಗಾರುಡಿಗ ಡಾ.ಎಂ.ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠ

Read more