ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ

ರಾಮನಗರ, ಜೂ.9-ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗಗಳ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ  ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು

Read more