ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಾಲ್ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ)ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 156 ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ನೇಮಕಾತಿ 2019 ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ

Read more