ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಈ ರೋಬೋ ಡಾಗ್

ಬೋಸ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ),ಸೆ.4- ಇದು ರೋಬೋ ಯುಗ. ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಂತ್ರಮಾನವರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ

Read more