ಇಪಿಎಫ್ಒನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ನೌಕರರ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ  ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿಭಾಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಉದ್ಯೋಗ 2019 ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿಭಾಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ

Read more