ಈಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 50ರ ಸಂಭ್ರಮ

ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು. 1970ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ 50ನೆ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ

Read more