ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬುಹಾರಿ ಸಮೂಹ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.4-ಕಾಳಧನ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಬುಹಾರಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ

Read more